Zorgen doen we samen

Praktijkvoorbeeld Eva regelt!

Zorgsituatie Corona en eenzaamheid

Mevr. (89) is weduwe, hoogbejaard. Ze heeft verschillende fysieke problemen (sterk verminderde hartfunctie, delier, problemen met longen en houdt vocht vast, waardoor ze niet goed kan lopen, ernstige artrose). Mevr. woont al jaren, enigszins met plezier, in het verzorgingstehuis. Echter, door Corona kan ze geen bezoek meer ontvangen. Ze heeft een groot gezin. Sinds het overlijden van haar man, hangt ze erg aan haar 4 dochters en haar 11 kleinkinderen. Niemand mag meer op bezoek. Mevr. is erg eenzaam. Haar gezin (familie) is alles voor haar. Ze krijgt depressieve klachten. Het idee, dat ze alleen gaat sterven, maakt haar nog zieker. Ze is erg gesteld op sociale contacten, maar niemand mag haar bezoeken. De fysieke klachten versterken. Mevr. wil niet meer. Ze wordt verschillende keren met spoed naar het ziekenhuis gebracht per ambulance, waarna ze weer een beetje op knapt en weer terug naar het verzorgingstehuis gaat. De verzorgenden hebben weinig tijd voor haar, wassen haar met mondkapjes op en hebben geen tijd voor een sociaal praatje. Omdat het zo slecht gaat met mevr. geeft de verpleeghuisarts een terminaalverklaring af. Mevr. is erg ziek, gaat achteruit. Ze heeft geen zin en kracht meer voor het leven. Ze verslechterd, is erg verdrietig en eenzaam.
Dochters besluiten een mantelzorgmakelaar in te zetten. Om in kaart te brengen wat er nog mogelijk is, gezien de situatie. Ze willen moeder naar huis halen, zodat ze de korte tijd dat mevr. nog te leven heeft, haar zorg en liefde kunnen geven. Om bij haar te zijn en niet alleen te laten sterven..

Inzet Mantelzorgmakelaar Eva regelt!
Eva regelt! wordt ingeschakeld. Er volgt een uitvoerig gesprek en de situatie wordt in kaart gebracht. Moeder wordt naar huis gehaald. Er wordt voor haar een particulier appartement gehuurd door de familie. Zodat ze toch haar eigen plek en privacy heeft. Mantelzorgmakelaar zet alle mogelijkheden op een rij. Wat is mogelijk om optimale zorg voor moeder in te zetten. Welke zorg is mogelijk. Wat is haalbaar? Financieel lijkt het mogelijk om mevr. op deze manier een nog zo goed mogelijke tijd te geven en haar de zorg te kunnen bieden die ze nodig heeft. Mevr. krijgt een palliatief traject. Een zorgprofiel (Wet langdurige zorg Indicatie) van het verpleegtehuis is aanwezig, maar de terminale verklaring biedt meer mogelijkheden. Eva regelt! (mantelzorgmakelaar) gaat hier achteraan en zorgt in overleg met de huisarts voor inzet van de terminaalverklaring. Daardoor krijgt mevr. een hoger zorgprofiel. Dat houdt in dat er meer zorg kan worden ingekocht, want er is meer budget. Inzet door middel van Persoonsgebonden budget (PGB) is een optie. Deze mogelijkheid past goed bij deze familie. Ze nemen zelf een gedeelte van de zorg voor hun rekening en de overige uren (overdag en ’s nachts) wordt ingehuurd op basis van informele zorg. Dat houdt in zorg, tegen lagere tarieven.  Er wordt dag/nachtzorg ingezet voor mevr. en de juiste, passende zorgverleners worden gezocht. Daarnaast wordt ook de palliatieve vrijwillige thuiszorg ingezet. Mevrouw bloeit op. Ze kan haar verhaal kwijt, bij mensen die haar begrijpen.  Ze kan haar familie en kleinkinderen ontvangen en ze geniet van haar prachtige plek in haar geboortedorp. Het is even puzzelen, maar mevr. krijgt de zorg die ze nodig heeft. Maatwerk, passende zorg en hulpverleners.

Laatste levensfase
Mevr. is blij met haar nieuwe ‘thuis’. Ze knapt zienderogen op. Haar kinderen, kleinkinderen komen afwisselend bij haar op bezoek. Een 12e kleinkind is op komt en ze verheugt zich er op. Ze wil dat nog meemaken. Mevr. krijgt een fijne ‘bonustijd’. De familie is de mantelzorgmakelaar erg dankbaar voor wat ze voor elkaar hebben gekregen en vooral voor de keuzes die ze hebben kunnen maken. Want keuzes zijn er altijd, je moet ze alleen kunnen benoemen. Geen eenzame laatste periode in het verzorgingstehuis. Maar een mooie plek, een fijn appartement, met privacy en individuele zorg en verpleging die op dat moment nodig was. De steun en zorg van haar eigen familie/dochters, hebben mevr. goed gedaan. De extra specialistische palliatieve vrijwillige thuiszorg gaf mevr. een extra steuntje in de rug, nodig is om mevr. een volwaarde fijne laatste levensfase te bieden. ​​Mevr. is gestorven. Niet (meer) eenzaam, maar omgeven door dierbaren. Dankbaar en blij zijn de achterblijvers, dat ze de juiste keuze hebben kunnen maken. Eva regelt! heeft laten zien dat er een keuze was, dat er altijd voor- en nadelen zijn, maar dat de mogelijkheden er zijn. Om zelf te kiezen voor de best mogelijke optie is fijn. Ook al is het een laatste levensfase, maar eenzaam sterven is iets wat niemand wil. Ook niet in Coronatijd.


Dit is een praktijkvoorbeeld van mantelzorgaanbieder Eva regelt!, een van de aanbieders waar wij vanuit het Dow Voorzieningsfonds mee samenwerken.
​​​​​​​Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op middels het contactformulier!

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over het Dow Voorzieningsfonds? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om je vraag te beantwoorden.
Privacy statement