Zorgen doen we samen

Dow Voorzieningsfonds, zorgen doen we samen.

Als Dow Voorzieningsfonds is het ons doel deelnemers financieel bij te staan bij onverwacht hoge kosten met een medische of sociale oorzaak. Wij vinden het belangrijk dat het fonds zo goed mogelijk aansluit op de aanvragen van onze deelnemers. Daarom wordt het reglement jaarlijks aangepast en uitgebreid op basis van de wijzigingen in de ziektekostenverzekering en sociale wetgeving. Op deze website kun je lezen in welke gevallen je een aanvraag kunt indienen en hoe je dit doet. Voor aanvragen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het voorzieningsfonds met inachtneming van de redelijkheid en de medische noodzakelijkheid.